סגור X    הדפס      הורד קובץ 


ראש השנה ח'. י''ד. ראש השנה לשנים . וב''ש וב''ה בעניין ט''ו בשבט

אחד בתשרי ראש השנה לשנים למאי הלכתא וכו' רב נחמן בר יצחק אמר לדין דכתיב (דברים י''א) מראשית השנה ועד אחרית שנה מראשית השנה נידון מה יהא בסופה ממאי דתשרי הוא דכתיב (תהלים פ''א) תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו איזהו חג שהחדש מתכסה בו הוי אומר זה ראש השנה וכתיב (תהלים פ''א) כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב.