סגור X    הדפס      הורד קובץ 


סוכה ב': עד עשרים אמה אדם יושב בצל סוכה

מנה''מ (שסוכה למעלה מעשרים אמה פסולה) כו' ר''ז אמר מהכא וסוכה תהיה לצל יומם מחורב עד עשרים אמה אדם יושב בצל סוכה למעלה מעשרים אמה אין אדם יושב בצל סוכה אלא בצל דפנות.