סגור X    הדפס      הורד קובץ 


הוריות ב'. הורו בית דין

הורו בית דין לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה והלך היחיד ועשה שוגג על פיהם וכו' פטור מפני שתלה בב"ד.
תורת כהנים חובה פרש' ד' ה"ב, עדת ישראל יכול בכל העדה הכתוב מדבר תלמוד לומר כאן עדה ולהלן נאמר עדה מה עדה אמורה להלן ב"ד אף כאן ב"ד.