סגור X    הדפס      הורד קובץ 


פסחים ד'., מנחות ל מזוזה חובת הדר

המשכיר בית לחבירו על השוכר לעשות לו מזוזה התם הא אמר רב משרשיא מזוזה חובת הדר היא.
רש"י, חובת הדר. לפי שהיא משמרתו וכתיב ביתך ביאתך נכנס ויוצא בה.