סגור X    הדפס      הורד קובץ 


בבא מציעא ד'· עד אחד בטענת שמא

מה לעד אחד שכן על מה שמעיד הוא נשבע תאמר בעדים שעל מה שכפר הוא נשבע פיו יוכיח וחזר הדין לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה הצד השוה שבהן שעל ידי טענה וכפירה הן באין ונשבע אף אני אביא עדים שעל ידי טענה וכפירה הם באין ונשבע.

וכ' רש"י, טענה וכפירה, זה טוען וזה כופר, הן באין לדין.