סגור X    הדפס      הורד קובץ 


קידושין מ''א. יסוד ענין שליחות

ושלח ושלחה מלמד שהשליח עושה שליח.