סגור X    הדפס      הורד קובץ 


פסחים כ''ז: דין שאתה דן תחלתו להחמיר וסופו להקל

תניא אמר רבי יהודה אין ביעור חמץ אלא שריפה והדין נותן ומה נותר שאינו בבל יראה ובל ימצא טעון שריפה חמץ שישנו בבל יראה ובל ימצא לא כל שכן שטעון שריפה אמרו לו כל דין שאתה דן תחלתו להחמיר וסופו להקל אינו דין לא מצא עצים לשורפו יהא יושב ובטל והתורה אמרה תשביתו שאר מבתיכם בכל דבר שאתה יכול להשביתו.