סגור X    הדפס      הורד קובץ 


שבת קל''ג: ואנוהו אני והוא

דתניא זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה וכו' וכורכו בשיראין נאין אבא שאול אומר ואנוהו הוי דומה לו מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום. ורש"י, ולשון אנוהו אני והוא אעשה עצמי כמותו לדבק בדרכיו.