סגור X    הדפס      הורד קובץ 


חגיגה י'. לא יחל דברו אבל אחרים מוחלין לו

היתר נדרים וכו' אמר רב יהודה אמר שמואל וכו' שנאמר לא יחל דברו הוא אינו מוחל אבל אחרים מוחלין לו.