סגור X    הדפס      הורד קובץ 


יבמות מ"ד. וקראו לו זקני עירו ודברו אליו

והתניא (דברים כ"ה) וקראו לו זקני עירו הן ולא שלוחן ודברו אליו מלמד שמשיאין לו עצה הוגנת לו שאם היה הוא ילד והיא זקנה הוא זקן והיא ילדה אומרין לו מה לך אצל ילדה מה לך אצל זקנה כלך אצל שכמותך ואל תשים קטטה בביתך.