סגור X    הדפס      הורד קובץ 


שבועות ל''ג: בעדות המתקיימת בראיה בלא ידיעה

ת"ר מנין שאין הכתוב מדבר אלא בתביעת ממון ר' אליעזר אומר נאמר כאן (ויקרא ה') אואין וכו' ר"ע אומר (ויקרא ה') והיה כי יאשם לאחת מאלה יש מאלה שהוא חייב ויש מאלה שהוא פטור וכו' ר' יוסי הגלילי אומר הרי הוא אומר (ויקרא ה') והוא עד או ראה או ידע בעדות המתקיימת בראיה בלא ידיעה ובידיעה בלא ראיה הכתוב מדבר.