סגור X    הדפס      הורד קובץ 


ידים פ''ג מ''א המכניס ידיו לבית המנוגע ידיו תחלות דברי ר

המכניס ידיו לבית המנוגע ידיו תחלות דברי ר"ע וחכ"א ידיו שניות וכו' אמרו לו לר"ע היכן מצינו שהידים תחלה בכל מקום אמר להם וכי היאך אפשר להן להיות תחלה אלא א"כ נטמא גופו חוץ מזה.