סגור X    הדפס      הורד קובץ 


יבמות כ''ד. חלוצה מדרבנן הוא וקרא דואשה אסמכתא

וחלוצה דרבנן היא והתניא (ויקרא כ"א) גרושה אין לי אלא גרושה חלוצה מנין ת"ל ואשה מדרבנן הוא וקרא אסמכתא בעלמא הוא.