סגור X    הדפס      הורד קובץ 


יומא י''ב. מקום המקדש

במאי קא מיפלגי תנא קמא סבר ירושלים לא נתחלקה לשבטים ורבי יהודה סבר ירושלים נתחלקה לשבטים