סגור X    הדפס      הורד קובץ 


שבועות ל''א: יודע עדות ולא העיד

מתני'. שבועת העדות כיצד אמר לשנים בואו והעידוני שבועה שאין אנו יודעין לך עדות או שאמרו לו אין אנו יודעין לך עדות משביע אני עליכם ואמרו אמן הרי אלו חייבין.