סגור X    הדפס      הורד קובץ 


חולין ע''ח: וכי תימא אותו זכר משמע הרי הוא אומר בנו (הבחירה מה למעט)

יכול יהא אותו ואת בנו נוהג בין בזכרים ובין בנקבות וכו' תלמוד לומר אותו א' ולא ב' אחר שחלק הכתוב זכיתי לדין וכו' ואם נפשך לומר בנו מי שבנו כרוך אחריו יצא זכר שאין בנו כרוך אחריו מה אם נפשך לומר וכי תימא אותו זכר משמע הרי הוא אומר בנו מי שבנו כרוך אחריו יצא זכר שאין בנו כרוך אחריו.