סגור X    הדפס      הורד קובץ 


יומא (ל"ג.) ל"ד. העולה היא עולה ראשונה

מניין שלא יהא דבר קודם לתמיד של שחר ת"ל וערך עליה העלה ואמר רבא העולה היא עולה ראשונה. רש"י, העולה משמע (היא) תהא ראשונה, דאי לאורויי בעלמא אתא שיקטירו עליה עולה ושלמים - נכתוב וערך עליה (עולה).