סגור X    הדפס      הורד קובץ 


חגיגה י''א. שיעור מקוה יש לו על מה שיסמוך

(משנה לעיל י'., הטהרות והטמאות ועריות יש להן על מה שיסמכו והן הן גופי תורה וכו') טהרות מיכתב כתיבן לא נצרכא אלא לשיעור מקוה דלא כתיבא דתניא ורחץ (את בשרו) במים במי מקוה את כל בשרו מים שכל גופו עולה בהן וכמה הן אמה על אמה ברום שלש אמות ושיערו חכמים מי מקוה ארבעים סאה.