סגור X    הדפס      הורד קובץ 


מכות ב'. עדות על בן גרושה אינה פסולה משום אין יכול להזימה

ויש עדים זוממין אחרים שאין עושין בהן דין הזמה כל עיקר אלא מלקות ארבעים כיצד מעידין אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה אין אומרים יעשה זה בן גרושה או בן חלוצה תחתיו אלא לוקה את הארבעים.