סגור X    הדפס      הורד קובץ 


הוריות ג'. מעשה בקהל והוראה בב"ד

יכול הורו ב"ד ועשו ב"ד יכול יהו חייבין ת"ל הקהל ועשו מעשה תלוי בקהל והוראה תלויה בב"ד.