סגור X    הדפס      הורד קובץ 


שבת ב'. שיטת התוס' בענין אבות ותולדות (בכלל ובעיקר בהוצאה)

יציאות השבת שתים שהן ארבע בפנים ושתים שהן ארבע בחוץ כיצד העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית או שנטל מתוכה והוציא העני חייב ובעל הבית פטור פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של העני או שנטל מתוכה והוציא הבעל הבית חייב והעני פטור.