סגור X    הדפס      הורד קובץ 


סנהדרין ג': לנטת עשה לך בית דין נוטה

ורבי יאשיה לית ליה בית דין נוטה והתניא רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר מה תלמוד לומר (שמות כ"ג) לנטת אחרי רבים להטת התורה אמרה עשה לך בית דין נוטה וכו' ואלא האי לנטת מאי עביד ליה מוקים לה בדיני נפשות.