סגור X    הדפס      הורד קובץ 


פסחים ס''ו. הבא מועד לאלו כמועד לשחיטה

(הרכבתו והבאתו מחוץ לתחום וחתיכת יבלתו אין דוחין את השבת רבי אליעזר אומר דוחין וכו') אמר לו רבי אליעזר עקיבא עקרת מה שכתוב בתורה (במדבר ט') במועדו בין בחול בין בשבת אמר לו רבי הבא לי מועד לאלו כמועד לשחיטה