סגור X    הדפס      הורד קובץ 


סנהדרין ט''ז. אתיא הזדה הזדה, גמר דבר דבר

לא את נביא השקר מנהני מילי אמר רבי יוסי ברבי חנינא אתיא הזדה הזדה מזקן ממרא מה להלן בשבעים ואחד אף כאן בשבעים ואחד והא הזדה כי כתיבא בקטלא הוא דכתיבא וקטלא בעשרין ותלתא הוא אלא אמר ריש לקיש גמר דבר דבר מהמראתו.