סגור X    הדפס      הורד קובץ 


שבת ב'. לא גמרינן הוצאה מהוצאה

יציאות השבת שתים שהן ארבע בפנים ושתים שהן ארבע בחוץ כיצד העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית או שנטל מתוכה והוציא וכו' פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של עני או וכו'.