סגור X    הדפס      הורד קובץ 


יבמות מ''ז: עמך עמי גר קטן שֶׁמּחה. חליצת מומר

גר שבא להתגייר וכו' אמר ר' אלעזר מאי קראה דכתיב ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה אמרה לה וכו' מפקדינן שש מאות וי"ג מצות (רות א') עמך עמי.