סגור X    הדפס      הורד קובץ 


כלאים פ''ג ה''א ערוגה

ערוגה שהיא ששה על ששה טפחים זורעין בתוכה חמשה זירעונין.
גמ' זרעיה מיעוט זרעים שנים אמר ר' שמואל בר סיסרטא משנים את למד ארבעה מה שנים את נותן בתחילת ששה ומיצר והולך אף ארבעה את נותן בתחילת ששה ומיצר והולך אי אפשר שלא יהא שם נקב אחד פנוי ליטע בו את האמצעית אמר רבי יונה עבודה פוגע בעבודה ואין מין פוגע בחבירו לחובשו וכו' רבי יהושע בן לוי זריעה זרעיה זרועיה ולהלן מהו להקריח בתחילת ששה להיות מיצר והולך מה אם בשעה שעבודה פוגעת בעבודה את אמ' מותר כאן שאין עבודה פוגעת בעבודה לא כ"ש.