סגור X    הדפס      הורד קובץ 


מכות י''ג: הפלאה זו והפילו השופט

מ"ט דר' ישמעאל (דאמר, אחד חייבי כריתות ואחד חייבי מיתות בית דין ישנו בכלל מלקות ארבעים) דכתיב (דברים כ"ח) אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת וכתיב (להלן שם) והפלא ה' את מכותך הפלאה זו איני יודע מה היא כשהוא אומר והפילו השופט והכהו לפניו (דברים כ"ה) הוי אומר הפלאה זו מלקות היא וכתיב אם לא תשמור לעשות את כל וגו'.