סגור X    הדפס      הורד קובץ 


שבועות ל''ג: ל''ה.. שבת צ''ו: כללי הלימוד בגזירה שוה

שבועות ל"ג:, ר' אליעזר אומר נאמר כאן (ויקרא ה') אואין ונאמר להלן אואין מה להלן אינו מדבר אלא בתביעת ממון אף כאן אינו מדבר אלא בתביעת ממון וכו' ר"ש אומר חייב כאן וחייב בפקדון מה להלן וכו' ועוד ק"ו מה פקדון שעשה בו נשים כאנשים וכו' מה לפקדון שכן לא עשה בו מושבע כנשבע ומזיד כשוגג תאמר בעדות וכו' ת"ל תחטא תחטא לגזירה שוה. ועי"ש שר"ע דורש גז"ש כר"א.
שבועות ל"ה., גמ' ת"ר משביעני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שאמר איש פלוני ליתן לי מאתים זוז ולא נתן יכול יהו חייבין ת"ל (ויקרא ה') תחטא תחטא לגזירה שוה נאמר כאן תחטא ונאמר להלן תחטא מה להלן בתביעת ממון ויש לו אף כאן בתביעת ממון ויש לו.