סגור X    הדפס      הורד קובץ 


בבא מציעא ל''ג. אפס כי לא יהיה בך אביון

אמר רב יהודה אמר רב אמר קרא אפס כי לא יהיה בך אביון שלך קודם לשל כל אדם ואמר רב יהודה אמר רב כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כך.