סגור X    הדפס      הורד קובץ 


מועד קטן כ''ד. לא תפרמו ולא תמתו הא אחר שלא פירם חייב מיתה

אמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל אבל שלא פרע ושלא פירם חייב מיתה שנאמר ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרמו ולא תמתו וגו' הא אחר שלא פרע ושלא פירם חייב מיתה.